การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27

การแข่งขันภาคบรรยาย ชื่อเรื่อง “ระบบปัญญาประดิษฐ์ …

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27 Read More »