281967061_1190524121751091_2876332730757375251_n

การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27

? การแข่งขันภาคบรรยาย ชื่อเรื่อง “ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อรู้จำคุณภาพของกล้วยตาก”

? ได้รับ 4 รางวัล คือ
1. ชนะเลิศ popular vote.
2. ความคิดสร้างสรรค์ อันดับที่ 2
3. นำไปใช้จริง อันดับที่ 2
4. นำเสนอ อันดับที่ 3
? รายชื่อนักศึกษา
1.นายภาสวุฒิ เชษฐาสุวรรณ.
2.นายจารุวัฒน์ คุณารูป
3.นายธนกฤต คำหุ่ง


? แข่งขันภาคโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง “การอบแห้งลำต้นแข็งหน่อไม้ฝรั่งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับเบดสั่นและการผลิตสารเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ”

? ได้รับรางวัล คือ
1.การนำไปใช้ประโยขน์ อันดับที่ 1
2.นำเสนอ ชมเชย อันดับที่1
? รายชื่อนักศึกษา
1.นางสาวชุดาภรณ์ ทิพยเทอดธนา
2.นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรเม็ดใหญ่
3.นางสาวมูณี ชำนิเวสสะพงศ์


? แข่งขันภาคโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง “เครื่องปลูกผักแนวตั้งด้วยแสงประดิษฐ์ (Aeroponic tower with artificial lighting)”
? ได้รับรางวัล คือ
1.ความคิดสร้างสรรค์ อันดับที่ 2
2.นำเสนอ อันดับที่ 3
? รายชื่อนักศึกษา
1.นางสาวกมลชนก ผลงาม
2.นางสาวกิตติมา นวลขาวฅ
3.นายจิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย
4.นางสาวอาภัสสร ภูวพานิช


? การแข่งขันทักษะ: ประกวดคลิปสั้นสิ่งประดิษฐ์ชื่อเรื่อง “Veget Detective นักสืบผักตัวจิ๋ว’ หรือ เครื่องตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผักแบบพกพา”
? ได้รับรางวัล คือ
1.ชนะเลิศ popular vote
2.ชนะเลิศ คลิปยอดเยี่ยม
? รายชื่อนักศึกษา
1.นางสาวชวิศา ฝ่ายคำตา
2.นางสาววัชราภรณ์ อานุรักษ์
3.นางสาววาสิตา ชาติวุฒิ

ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมน้องๆคนเก่งของเราทุกคนด้วยนะคะ ??? ปีหน้าเจอกัน ราชมงคลฯบางพระ จ.ชลบุรี เราจะไปเที่ยวทะเลกันนนน ?

บทความอื่น ๆ ที่แนะนำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Facebook
Twitter
LinkedIn