Pre Agri-intelligence&Agrinovator&Agroindustrial System Engineering Camp Batch 1

27-29 July 2023 ได้มีการจัดโครงการ “Pre Agri-intelligence&Agrinovator&Agroindustrial System Engineering Camp ครั้งที่1” โดยมีนักศึกษาหลักสูตร AIE ASE และ 2 ปริญญา Agrinovator และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้ และ รศ.ดร. คมแข พิลาสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติมาร่วมเปิดโครงการนี้ด้วย รวมไปถึงคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้แนะนำสถานที่ต่างๆ ของภาควิชาให้น้องปี 1 รู้จักกันอีกด้วย โดยโครงการนี้มีพี่ๆ ปี 2 3 และ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ร่วมมือ ร่วมใจ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้น้องๆ ปี 1 ในภาควิชาวิศวกรรมเกษตรรู้จัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอื่นๆอีกมากมายที่ได้จากกิจกรรรมนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคน ที่สละเวลาส่วนตัวมาจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาเพื่อน้องๆ ปี […]

K-Engineering World Tour and Workshop 2022

บรรยากาศงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022 (เปิดบ้านวิศวลาดกระบัง) ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ภาพบรรยากาศงานวันแรกจ้า งานยังมีอีกสองวันนะคะ พี่ๆภาควิศวกรรมเกษตร รอต้อนรับน้องๆอยู่นะคะ มาเยี่ยมชมภาควิศวกรรมเกษตรของเราเยอะ ๆ นะคะ #วิศวลาดกระบัง #สจล #KMITL #วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ #วิศวเกษตรลาดกระบัง #ASE #ต่อเนื่อง #Agrinovator#โครงการ2ปริญญา #AiE

งานปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 AIE – ASE – AgriNo

บรรยากาศงานปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 AIE – ASE – AgriNo.เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรจัดให้มีการประถมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 3 สาขาวิชา ดังนี้– ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)– ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ– ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม-วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (สองปริญญา) ซึ่งเป็นการรวมพลังกันสองคณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.และคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. #วิศวลาดกระบัง #เทคโนโลยีการเกษตร #สจล

The Asia-Pacific Leadership Conference

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ได้จัดงาน The Asia-Pacific Leadership Conference เพื่อเป็นเวทีสำหรับคณาจารย์และศิษย์เก่าในภูมิภาค Asia-Pacific ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 โดยที่ผ่านมาได้จัดขึ้นที่เมืองต่างๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น โซล เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง สิงคโปร์ ฮ่องกง และในปี ค.ศ. 2019 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ต้อนรับคณาจารย์ผู้บริหารและศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยคอร์แนลที่กรุงเทพมหานคร ในส่วนของประเทศไทยนั้น Cornell Club of Thailand ได้เสนอจัดงานเสวนาในหัวข้อ The Future of Food: A Mini Symposium and Greenhouse Tour อันเป็นการสอดรับกับนโยบายเกษตร 4.0 ของรัฐบาลไทย ซึ่งจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น […]

National Agricultural Engineering Project Academic Conference #27

การแข่งขันภาคบรรยาย ชื่อเรื่อง “ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อรู้จำคุณภาพของกล้วยตาก” ได้รับ 4 รางวัล คือ1. ชนะเลิศ popular vote.2. ความคิดสร้างสรรค์ อันดับที่ 23. นำไปใช้จริง อันดับที่ 24. นำเสนอ อันดับที่ 3 รายชื่อนักศึกษา 1.นายภาสวุฒิ เชษฐาสุวรรณ. 2.นายจารุวัฒน์ คุณารูป 3.นายธนกฤต คำหุ่ง แข่งขันภาคโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง “การอบแห้งลำต้นแข็งหน่อไม้ฝรั่งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับเบดสั่นและการผลิตสารเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ” ได้รับรางวัล คือ1.การนำไปใช้ประโยขน์ อันดับที่ 12.นำเสนอ ชมเชย อันดับที่1 รายชื่อนักศึกษา1.นางสาวชุดาภรณ์ ทิพยเทอดธนา2.นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรเม็ดใหญ่3.นางสาวมูณี ชำนิเวสสะพงศ์ แข่งขันภาคโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง “เครื่องปลูกผักแนวตั้งด้วยแสงประดิษฐ์ (Aeroponic tower with artificial lighting)” ได้รับรางวัล คือ1.ความคิดสร้างสรรค์ อันดับที่ 22.นำเสนอ อันดับที่ 3 รายชื่อนักศึกษา1.นางสาวกมลชนก ผลงาม2.นางสาวกิตติมา […]